Có 1 kết quả:

Sī wǎ xī lǐ yǔ ㄙ ㄨㄚˇ ㄒㄧ ㄌㄧˇ ㄩˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Swahili (language)
(2) Kiswahili