Có 1 kết quả:

Sī wǎ tè

1/1

Sī wǎ tè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Swat province in Pakistani Northwest Frontier