Có 1 kết quả:

Sī wǎ tè gǔ dì

1/1

Sī wǎ tè gǔ dì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Swat valley in Pakistani Northwest Frontier