Có 1 kết quả:

Sī fú ěr wǎ ěr ㄙ ㄈㄨˊ ㄦˇ ㄨㄚˇ ㄦˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Svolvær (city in Nordland, Norway)