Có 1 kết quả:

Sī kē pǔ lǐ

1/1

Sī kē pǔ lǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Skopje, capital of Macedonia