Có 1 kết quả:

Sī wéi ěr dé luò fū

1/1

Từ điển Trung-Anh

Yakov Mikhailovich Sverdlov (1885-1919), Bolshevik organizer, ordered the murder of the Tsar's family in 1918, died of Spanish influenza