Có 1 kết quả:

sī nuò kè ㄙ ㄋㄨㄛˋ ㄎㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

snooker (loanword)