Có 1 kết quả:

Sī nuò dēng

1/1

Sī nuò dēng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Edward Snowden (1983-), American surveillance program whistleblower