Có 1 kết quả:

sī nuò kè

1/1

sī nuò kè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

snooker (loanword)