Có 1 kết quả:

Sī lǐ Bā jiā wān gǎng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Bandar Seri Begawan, capital of Brunei