Có 1 kết quả:

Xīn jù Tóng zhì huì

1/1

Từ điển Trung-Anh

New Dramatic Society, Chinese theatrical company from 1912, a continuation of Tokyo Spring Willow Society 春柳社[Chun1 liu3 she4]