Có 1 kết quả:

Xīn běi qū ㄒㄧㄣ ㄅㄟˇ ㄑㄩ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Xinbei district of Changzhou city 常州市[Chang2 zhou1 shi4], Jiangsu