Có 1 kết quả:

xīn lì

1/1

xīn lì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Gregorian calendar
(2) solar calendar