Có 1 kết quả:

Xīn sì jūn

1/1

Xīn sì jūn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

New Fourth army of Republic of China, set up in 1937 and controlled by the communists