Có 1 kết quả:

xīn niáng zi

1/1

xīn niáng zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

see 新娘[xin1 niang2]