Có 1 kết quả:

xīn hūn fū fù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) newly married couple
(2) newlyweds