Có 1 kết quả:

Xīn níng

1/1

Xīn níng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Xinning county in Shaoyang 邵陽|邵阳[Shao4 yang2], Hunan