Có 1 kết quả:

Xīn Ān xiàn

1/1

Xīn Ān xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Xin'an county in Luoyang 洛陽|洛阳, Henan