Có 1 kết quả:

Xīn bīn xiàn ㄒㄧㄣ ㄅㄧㄣ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Xinbin county in Fushun 撫順|抚顺, Liaoning