Có 1 kết quả:

Xīn bīn mǎn zú Zì zhì xiàn ㄒㄧㄣ ㄅㄧㄣ ㄇㄢˇ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Xinbin Manchu autonomous county in Fushun 撫順|抚顺, Liaoning