Có 1 kết quả:

Xīn shān

1/1

Xīn shān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Johor Bahru (city in Malaysia)