Có 1 kết quả:

Xīn bā ěr hǔ zuǒ qí

1/1

Từ điển Trung-Anh

New Barag left banner in Hulunbuir 呼倫貝爾|呼伦贝尔[Hu1 lun2 bei4 er3], Inner Mongolia