Có 1 kết quả:

Xīn píng xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Xinping Yi and Dai autonomous county in Yuxi 玉溪[Yu4 xi1], Yunnan