Có 1 kết quả:

Xīn píng Yí zú Dǎi zú Zì zhì xiàn ㄒㄧㄣ ㄆㄧㄥˊ ㄧˊ ㄗㄨˊ ㄉㄞˇ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Xinping Yi and Dai autonomous county in Yuxi 玉溪[Yu4 xi1], Yunnan