Có 1 kết quả:

Xīn jǐ nèi yà

1/1

Từ điển Trung-Anh

New Guinea