Có 1 kết quả:

Xīn chéng tǔ

1/1

Xīn chéng tǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Primosols (Chinese Soil Taxonomy)