Có 1 kết quả:

xīn jiào tú

1/1

xīn jiào tú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Protestant
(2) adherent of Protestantism