Có 1 kết quả:

Xīn chāng

1/1

Xīn chāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Xinchang county in Shaoxing 紹興|绍兴[Shao4 xing1], Zhejiang