Có 1 kết quả:

xīn xīng

1/1

xīn xīng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

nova (astronomy)