Có 1 kết quả:

xīn píng jiù jiǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

old wine in a new bottle (idiom)