Có 1 kết quả:

xīn shēng ér

1/1

xīn shēng ér

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) newborn baby
(2) neonate