Có 1 kết quả:

Xīn tián

1/1

Xīn tián

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Xintian county in Yongzhou 永州[Yong3 zhou1], Hunan

Một số bài thơ có sử dụng