Có 1 kết quả:

Xīn tián xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Xintian county in Yongzhou 永州[Yong3 zhou1], Hunan