Có 1 kết quả:

Xīn jiāng gē qú

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) common nightingale (Luscinia megarhynchos)