Có 1 kết quả:

Xīn jiàng

1/1

Xīn jiàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Xinjiang county in Yuncheng 運城|运城[Yun4 cheng2], Shanxi