Có 1 kết quả:

Xīn xīng qū

1/1

Xīn xīng qū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Xinxing district of Qitaihe city 七台河[Qi1 tai2 he2], Heilongjiang
(2) Xinxing or Hsinhsing district of Kaohsiung city 高雄市[Gao1 xiong2 shi4], south Taiwan