Có 1 kết quả:

Xīn yì zōng hé tǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

CinemaScope