Có 1 kết quả:

Xīn cài

1/1

Xīn cài

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Xincai county in Zhumadian 駐馬店|驻马店[Zhu4 ma3 dian4], Henan