Có 1 kết quả:

Xīn cài xiàn ㄒㄧㄣ ㄘㄞˋ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Xincai county in Zhumadian 駐馬店|驻马店[Zhu4 ma3 dian4], Henan