Có 1 kết quả:

Xīn cài xiàn

1/1

Xīn cài xiàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Xincai county in Zhumadian 駐馬店|驻马店[Zhu4 ma3 dian4], Henan