Có 1 kết quả:

Xīn xī bó lì yà shì

1/1

Từ điển Trung-Anh

Novosibirsk, city in Russia