Có 1 kết quả:

Xīn fēng Xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Xinfeng County in Shaoguan 韶關|韶关[Shao2 guan1], Guangdong

Một số bài thơ có sử dụng