Có 1 kết quả:

Xīn bīn xiàn

1/1

Xīn bīn xiàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Xinbin county in Fushun 撫順|抚顺, Liaoning