Có 1 kết quả:

xīn xuǎn

1/1

xīn xuǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

newly elected