Có 1 kết quả:

Xīn yě xiàn

1/1

Xīn yě xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Xinye county in Nanyang 南陽|南阳[Nan2 yang2], Henan