Có 1 kết quả:

xīn wén

1/1

xīn wén

giản thể

Từ điển phổ thông

tin tức, tin

Từ điển Trung-Anh

(1) news
(2) CL:條|条[tiao2],個|个[ge4]