Có 1 kết quả:

xīn wén jiè

1/1

xīn wén jiè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) the press
(2) the media