Có 1 kết quả:

xīn jiē duàn ㄒㄧㄣ ㄐㄧㄝ ㄉㄨㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) new level
(2) higher plane