Có 1 kết quả:

xīn yǎ

1/1

xīn yǎ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fresh
(2) new and elegant