Có 1 kết quả:

Xīn qīng

1/1

Xīn qīng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Xinqing district of Yichun city 伊春市[Yi1 chun1 shi4], Heilongjiang

Một số bài thơ có sử dụng